De laatste jaren wordt er regelmatig gesproken over de SI gewrichten van het paard. Maar waar zitten die gewrichten eigenlijk, wat gebeurt er als ze pijnlijk zijn en hoe kunnen we ze onderzoeken en behandelen. Dierenarts Brenda Hoogelander vertelt er alles over in deze vlog.

The last few year the SI joints of the horse are regularly mentioned. But where are these joints located, what happens if they are sore and how can we examine and treat them. Equine orthopedic veterinarian Brenda Hoogelander will tell you all about it in this video.