Keuring

Door dierenartsen van het SMDC worden dagelijks paarden gekeurd. Naast het geven van een goede, onafhankelijke, inschatting wat betreft hun huidige gezondheidsstatus behoort ook een risicoanalyse voor toekomstig gebruik bij de eindbeoordeling van iedere keuring. Paarden van alle disciplines en leeftijden kunnen worden aangeboden op het SMDC, of indien mogelijk, elders in Nederland en zelfs in het buitenland voor een keuring op maat door onze erkende keuringsdierenartsen.

Onze accommodatie is uitermate geschikt voor keuringen op de kliniek. We beschikken over de juiste infrastructuur en alle beeldvormende technieken om een keuring met zorg en kwaliteit te laten verlopen. Indien de keuring buiten de kliniek plaatsvindt, dan is een goede infrastructuur noodzakelijk om het paard goed te kunnen beoordelen. Wellicht belangrijk om te weten dat voorafgaand aan iedere keuring duidelijk moet worden gemaakt aan het SMDC wie de opdrachtgever is. Deze laatste zal verantwoordelijk zijn voor het betalen van de rekening, ongeacht de keuringsuitkomst.

SMDC vindt de klinische keuring een van de belangrijkste onderdelen van de keuring van het paard. Het paard ondergaat na een anamnese (vragen naar de voorgeschiedenis, huidige sportactiviteit en toekomstige verwachtingen van het paard) eerst op stand een volledig palpatie, controle op reflexen van met name de wervelkolom, gebitsinpectie, oogonderzoek en controle van hart en longen. Hierna wordt het paard aan de hand gemonsterd: het stappen van een kleine volte links- en rechtsom, stap en draf op de rechte lijn harde en zachte bodem, stap en draf op een grote volte harde bodem en stap, draf en galop op een grote volte zachte bodem. Hierna worden opnieuw hart en longen gecontroleerd en tot slot worden de buigproeven op alle benen uitgevoerd.
Steeds vaker wordt (met name voor buitenlandse keuringen) het paard ook bereden beoordeeld. Hiervoor hebben wij op onze kliniek een rijbaan waar het paard kan worden voorgereden. Na afloop wordt er bloed afgenomen dat eventueel op vreemde stoffen kan worden getest (in samenspraak met opdrachtgever).
Alle onderzoeken worden op het SMDC door middel van video vastgelegd. Deze video’s worden niet standaard met het keuringsverslag meegeleverd en zijn uitsluitend voor interne controle en eventuele geschillen achteraf.
Het röntgenonderzoek richt zich op het in beeld brengen van de beenderen en gewrichten van de lichaamsdelen waar regelmatig afwijkingen kunnen worden aangetroffen. Volgens de Nederlandse keuringsnorm bestaat dit onderzoek (uitsluitend de benen) uit een 22-tal röntgenopnamen.
Op het SMDC bestaat een “standaard” keuring van de benen uit een 24-tal röntgenopnamen: hierbij zijn enkele extra opnamen van belangrijke gebieden.
Wervelkolom
Bij de meeste keuringen worden tegenwoordig ook opnamen gemaakt van de wervelkolom (hals en rug) van het paard. Op het SMDC beschikken we over zeer veel ervaring in het optimaal maken en beoordelen van deze gebieden. Ook hier staat kwaliteit van de gemaakte opnamen voorop. We beschikken over een röntgenkamer met speciale röntgenapparatuur en toebehoren voor het maken van dit soort opnamen.
Hierbij wordt het paard klinisch en röntgenologisch gekeurd zoals hierboven beschreven.
Op het SMDC verstaan we hieronder een klinische keuring in combinatie met een zeer uitgebreide röntgenologische keuring, eventuele echografie van relevante gebieden en een laryngoscopisch onderzoek. Wat betreft de röntgenologische keuring wordt deze uitgevoerd zoals hierboven beschreven en aangevuld met extra opnamen van alle kogelgewrichten, voorknieën, sprongen en de gehele wervelkolom (hals en rug). Deze keuringen kunnen eventueel in samenspraak met de opdrachtgever nog verder worden uitgebreid met scintigrafie (fullbody)- , MRI-onderzoek (benen) en/of UTC.

PROK staat voor Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Uiteraard wil een fokker graag een paard fokken dat gezond is. Ook in het fokdoel van het KWPN is gezondheid opgenomen. Het predikaat PROK wordt uitgegeven aan KWPN-paarden die voldoen aan de röntgenologische eisen van het stamboek. Dit betekent voor de fokker dat zijn paard over goede botkwaliteit beschikt en daarmee een goede basis door kan geven aan haar nakomelingen.
Bij het röntgenonderzoek worden er foto’s gemaakt van de voorbenen en de achterbenen. In de voorbenen worden het straalbeen, sesambeen en kogelgewricht beoordeeld. In de achterbenen worden de sprong, knie en kogel bekeken. De resultaten van het onderzoek worden in klassen ingedeeld. Aan de hand van deze klassen wordt beoordeeld of het paard aan de eisen voor het PROK-predicaat voldoet.
Het SMDC beschikt over een erkende keuringsdierenarts die deze röntgenfoto’s mag maken en beoordelen. De röntgenbeelden worden direct na de keuring digitaal naar het KWPN gestuurd om te worden beoordeeld door de onafhankelijke KWPN-beoordelingscommissie. Via de site van het MIJN KWPN wordt de keuring gemeld en kan de eigenaar het resultaat binnen een 4-tal weken verwachten.

kwpn-logo_smdc

Let op dat dit PROK-certificaat GEEN uitsluitsel geeft over bijkomende bevindingen zoals bijvoorbeeld fragmenten en dus niet geschikt is als eindbeoordeling voor een röntgenologische beoordeling van een sportpaard!