Veterinaire zorg voor het sportpaard

Alle paarden worden vanaf het begin tot het einde van hun sportcarrière blootgesteld aan vele omstandigheden die van negatieve invloed kunnen zijn op hun algehele gezondheid. Hierbij valt te denken aan zware trainingen, wedstrijden, transport, voedingsregimes etcetera. Voor een gezonde en langdurige carrière kunnen gelukkig vele maatregelen worden genomen.

De aankoopkeuring

De aankoop van een (sport)paard is het moment bij uitstek, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen omtrent de voorgeschiedenis, het huidige management en de huidige gezondheidstoestand van het paard. Voor het laatste is een zeer goed klinisch onderzoek, aangevuld met uitvoerige beeldvorming (röntgenologie, echografie en in sommige gevallen zelfs scintigrafie en MRI), endoscopie en bloedonderzoek van groot belang. Met dit alles proberen we een inschatting van het risico te kunnen maken en een advies te geven aan de client over eventuele potentiële gezondheidsproblemen in de toekomst. Wanneer men besluit tot aankoop over te gaan, kan de bij de aankoopkeuring verzamelde informatie, een uitgangspunt vormen voor het nieuw op te stellen managements- en trainingsplan. Lees meer over keuringen bij SMDC.

Fitheid van het paard

smdc_advanced-imaging_preventie3.jpg

Pezen en banden reageren (helaas) zeer traag op trainen: het kan maanden en soms zelfs jaren duren, vooraleer deze zijn aangepast op belasting van het paard. Dit zijn dan ook de weefsels met de langste herstelperiode in het geval van letsels. Het is dus van groot belang om problemen aan pezen en banden te voorkomen. Het is mogelijk om door middel van UTC het peesweefsel eventueel preventief te monitoren. Lees meer over UTC bij SMDC.

Botten zullen relatief snel reageren op training: op plekken waar veel krachten inwerken zal het bot verdichten en sterker worden. De kwaliteit van het gewrichtskraakbeen dient nauwkeurig te worden beschermd. Eens er beschadiging is opgetreden kan er niet tot nauwelijks herstel optreden. Om bovenstaande weefsels op de juiste manier te belasten, is het belangrijk om rekening te houden met de conformatie (de bouw van het paard) en eventuele standsafwijkingen. Door de hoeven en het hoefbeslag te optimaliseren kan hier een positieve bijdrage aan geleverd worden.

Identificatie van (sub)klinische problemen

Om problemen tijdig te kunnen vaststellen is het paard ‘kennen’ de eerste stap. Hier komt de multidisciplinaire aanpak om de hoek: eigenaar, trainer, ruiter/amazone, paardenarts, fysiotherapeut, hoefsmid en bijvoorbeeld de tandarts dienen allen hun bijdrage te leveren aan het tijdig herkennen van veranderingen/subklinische problemen.

Begeleiding van het (sport)paard impliceert dat het paard frequent wordt onderzocht en geevalueerd. Goed klinisch onderzoek (aan de hand en onder het zadel), palpatie (voelen en aftasten), en mobiliteitstesten kunnen in deze worden aangevuld met beeldvormende technieken waaronder UTC en echografie. Indien het paard niet goed ‘aanvoelt’ aarzel dan niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Lees meer over UTC en echografie bij SMDC.

Management van (sub)klinische problemen

Tijdig waarnemen betekent vaak dat de genezingskansen groter zijn. Naast veterinaire zorg (denk aan bijvoorbeeld injecties, shockwave-therapie, lasertherapie, aangepaste revalidatieprogramma’s), is ook hier een multidisciplinaire aanpak zeker aan te raden, wij overleggen graag met derden zoals de fysiotherapeut en de hoefsmid.

Conclusie

Hoewel men vanzelfsprekend zuinig is op zijn/haar paard, ligt door een groot aantal (risico)factoren het ontstaan van blessures voortdurend op de loer. Veterinair management is een must voor diegenen die met hun paard op verantwoorde wijze de sport willen blijven bedrijven. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.