Zie in dit vervolg op deel 1 van deze vlog hoe een paard veilig onder algehele narcose wordt gehouden en vervolgens ontwaakt. Specialist veterinaire anesthesie Thijs van Loon bespreekt de risico’s van deze procedure en hoe de techniek door de jaren heen verbeterd is.

In the sequel to part 1 of this vlog, see how a horse is safely kept under general anesthesia and recovers afterwards. Specialist Veterinary Anesthesia Thijs van Loon discusses the risks of this procedure and how the technique has improved over the years.