Tandheelkunde

Gebitsverzorging bij paarden heeft de afgelopen 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is niet alleen essentieel om te voorkomen dat het paard gebitsklachten krijgt. Ook problemen als een moeilijke aanleuning, headshaking, maag-darmproblematiek, diarree, vermagering, et cetera kunnen het gevolg van afwijkingen in de mond zijn.

Het gebit van een paard bestaat uit 12 snijtanden, 24 kiezen, 1 tot 4 ruinen- of hengsten-tanden en 1 tot 4 wolfstanden. Deze elementen groeien jaarlijks 2-5 mm ter compensatie voor de slijtage waaraan het gebit onderhevig is. Wanneer deze slijtage niet correct verloopt en de balans in het gebit verstoord raakt, kunnen zich scherp punten, haken, diastasen (ruimten tussen de elementen), slijmvliesbeschadigingen, kieswortel ontstekingen en andere problemen ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat het paard symptomen vertoont als een slechte adem, proppen maken, verminderde eetlust, langzaam eten, voer opstapeling in de wangen, eenzijdige neusuitvloeiing, vermagering en aanleuningproblemen. Bij het SMDC kunnen rij-technische problemen multidisciplinair worden onderzocht, in combinatie met een orthopedisch en/of fysiotherapeutisch onderzoek.

sporthorse-medical-diagnostic-centre_smdc_tandarts_dentistry-1

Een goede gebitsverzorging van uw paard is essentieel voor:

  • Goede vertering van voedsel
  • Goede voor-achterwaartse en zijdelingse beweging van de onderkaak
  • Voorkomen van rij-technische problemen
  • Langere levensduur van een functioneel gebit.

Geadviseerd wordt om bij ieder paard minimaal 1x per jaar een gebitsinspectie uit te laten voeren en het, indien nodig, te laten behandelden. Bij het SMDC behandelen we alle paarden met een sedatie (roesje) en elektrische vijlen om iedere kies individueel en nauwkeurig te kunnen behandelen.

De wolfstanden bij het paard liggen voor de “eerste” kiezen en kunnen rij-technische problemen geven, omdat ze interfereren met het bit. Ons advies is de wolfstanden te laten verwijderen voor het paard zadelmak wordt gemaakt. De jaarlijkse gebitsverzorging van uw paard kan in de speciaal ingerichte tandheelkunde kliniek op het SMDC uitgevoerd worden of, bij meerdere paarden, bij uw op stal.

Dentale scopie

Voor het onderzoek van het gebit zijn een goede hoofdlamp en spiegel vereist om de kiezen van alle kanten te kunnen controleren. Op het SMDC is het mogelijk om met een dentale scoop, een kleine camera, de mondholte te onderzoeken en te bekijken op een scherm. Met de dentale scoop is een nauwkeuriger onderzoek en een gedetailleerde documentatie mogelijk.

Restoratieve tandheelkunde

Bij het SMDC kunnen snijtanden en kiezen gevuld worden. Snijtanden en ruinentanden kunnen bij trauma waarbij de pulpa (de holte in de tand waar zich de bloedvaten, zenuwen en lymfevaten bevinden) geopend is, binnen 24-48 uur gevuld worden. Bij deze behandeling wordt de pulpa afgedekt om een infectie (een wortelkanaalontsteking) te voorkomen. Kiezen kunnen gevuld worden bij infundibulaire caries.

Snijtandextractie

Snijtandextracties zijn in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een oude fractuur, een wortelkanaalontsteking of EOTRH. Extractie van de snijtanden wordt uitgevoerd bij het staande, gesedeerde paard. Hierbij wordt een lokale en/of geleidings-anesthesie (verdoving) toegepast.

EOTRH

Deze afkorting staat voor Equine Odontoclastic Tooth Resorption Hypercementosis, een aandoening aan de snijtanden bij voornamelijk oudere paarden. De aandoening wordt gekenmerkt door ontstekingen van het tandslijmvlies, verdikkingen ter hoogte van de wortels van de tanden en het zichtbaar worden van deze wortels. Het gaat om een zeer pijnlijke aandoening. Door middel van klinisch en röntgenologisch onderzoek kan bepaald worden welke elementen verwijderd dienen te worden om de pijnlijkheid te verhelpen en het paard comfortabel te krijgen.

Kiesextractie

In het verleden werden kiezen verwijderd door te stempelen. Een zeer invasieve behandeling waarvoor het paard onder algehele narcose moest worden gebracht. Vandaag de dag wordt meer dan 95% van de kiesextracties via de mond gedaan. Hierbij wordt het paard staand gesedeerd en worden de zenuwen naar het kies verdoofd. Het verwijderen van de kies kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:

  • Orale extractie: de volledige kies of alle gedeelten van de kies worden met verschillende tangen via de mondholte verwijderd.
  • Minimaal invasieve buccotomie: door ontbreken van de klinische kroon of bij carieuze, fragiele kiezen wordt door middel van een incisie van 10 mm in de wang van het paard de betreffende kies los geprepareerd. Door een draadeind in de aangetaste kies te draaien kan de kies uit de kaak getrokken worden.
  • Segmentatie: door de aangetaste kies in 2 of meerdere delen te slijpen kan de kies in delen verwijderd worden.