Nu de individuele springfinale is geweest, zit het er voor ons bijna op hier in Rio. De kliniek blijft open tot alle paarden naar huis zijn, maar we verwachten niet dat het nog druk wordt. Fysiotherapie hoeft Dewi de komende dagen in ieder geval waarschijnlijk niet meer toe te passen, hoewel het wellicht zou kunnen bijdragen aan het herstel, na de zware inspanningen van gisteren.

Fysiotherapie is niet meer weg te denken uit de humane sportwereld. Iedere topsporter staat onder begeleiding van een gespecialiseerde sportfysiotherapeut en wordt regelmatig behandeld. Ieder landenteam heeft tijdens de Olympische spelen, zijn eigen fysiotherapeut bij de hand.
Deze trend heeft zich in de paardensport voorzichtig doorgezet in het afgelopen decennium. Meer en meer dringt de fysiotherapie tot de doorgaans conservatieve top van de paardensport door.

De FEI erkent fysiotherapie als behandelwijze voor de paarden tijdens evenementen, maar wil dit, net als andere veterinaire toepassingen, wel reguleren. Een fysiotherapeut moet zich bij de start van het evenement bij de FEI laten registreren en na iedere behandeling moet een behandelformulier worden ingevuld. Het gebruik van fysiotechnische apparatuur, zoals bijv laser, is toegestaan, maar moet vooraf worden goedgekeurd door de aanwezige veterinaire commissie.

Zowel de organisatie van de OS in Londen van 2012, als nu ook hier in Rio, biedt een team van fysiotherapeuten aan (waar Dewi deel van uit maakt) voor de deelnemers die geen eigen fysiotherapeut mee hebben genomen. Degenen die hier gebruik van maken, hebben vaak thuis al begeleiding van een fysiotherapeut, maar Dewi ziet hier ook paarden die nog nooit behandeld zijn. De ruiters geven aan dat ze, ondanks dat de behandeling hier heel subtiel wordt toegepast, en groot verschil kunnen voelen. De paarden hier reageren dus stuk voor stuk goed op de fysiotherapie.

IMG_1552

In de afgelopen 3 weken hebben we hier in Rio heel wat topsportpaarden geobserveerd, zowel tijdens de vet-checks, trainingen en competities. De paarden van onze oosterburen vielen hierbij steeds zeer positief op. Met 6 behaalde medailles in de verschillende disciplines van de paardensport, deed Duitsland het ontzettend goed en hun paarden stonden er fysiek super voor. Met name de souplesse sprong in het oog. Wij vroegen ons af in hoeverre fysiotherapie daar een rol in heeft gespeeld en Dewi ging het gesprek aan met dr. Marc Koene, de van oorsprong Nederlandse teamdierenarts van het Duitse dressuurteam. Hij vertelt:

” De Duitsers staan erg open voor innovatie. Als iets goed werkt, dan willen ze het toepassen. Ze zijn zelfs bereid geweest een Nederlander aan te nemen als dierenarts!” grapt hij. “Wij nemen voor de deelnemers van alle paardensportdisciplines een heel compleet begeleidingsteam mee naar de spelen. Team(dieren)artsen, een hoefsmid, (paarden)fysiotherapeut en zelfs een psycholoog/mental coach. De ruiters én paarden worden tijdens de spelen dagelijks behandeld door middel van fysiotherapie, chiropraxie, acupunctuur en homeopathie.”

De Duitse paarden werden tijdens de selectiemomenten al door dit begeleidingsteam bekeken en in de aanloop naar de olympische spelen regelmatig onderzocht en preventief behandeld. Ook werden trainingen geobserveerd en geanalyseerd, waarbij feedback van de ruiter heel belangrijk was. Omdat de behandelaars de paarden op deze manier door en door hebben leren kennen, kunnen zij tijdens de OS zeer gericht te werk gaan.

Fysiotherapie heeft niet alleen veel prioriteit voor de Duitse paardensportbond, maar ook voor de teamdierenartsen en de ruiters zelf. Hun multidisciplinaire visie staat in schril contrast tot die van sommige andere dierenartsen die Dewi hier gesproken heeft. Zij geven aan zich met name op beenproblematiek te concentreren met medicatie en niet te geloven in fysiotherapie als ondersteuning voor behandeling van de bovenlijn.

Dr. Marc Koene lacht als Dewi hem vraagt hoe hij daar over denkt. “Die lopen hopeloos achter! De tijd dat we alleen maar beengewrichten behandelden is voorbij. Bij ultieme prestaties hoort ook ultieme begeleiding en fysiotherapie speelt daar een onmisbare rol in”

IMG_1734